INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pioner wśród nowych technologii

Naszym Klientom możemy zaproponować kompleksowe usługi elektryczne, począwszy od opracowania koncepcji, projektu poprzez dostawę urządzeń wraz z wykonawstwem.

Zakres usług

Instalacje elektryczne wykonujemy w zakresie:
 • projektowania instalacji
 • budowa linii kablowych
 • budowa i przebudowa linii zasilania
 • budowa stacji transformatorowych
 • obsługa stacji transformatorowych
 • budowa rozdzielnic głównych RGnN
 • produkcja rozdzielnic elektrycznych
 • serwis instalacji elektrycznych
 • przeglądy elektryczne
 • pomiary elektryczne
 • kontrola kamerą termowizyjną
 • audyty
 • usuwanie awarii
 • modernizacji, rozbudowy istniejących instalacji
 • instalacje odgromowe
 • instalacje uziemiające
 • instalacje węzłów cieplnych
 • oświetlenie podstawowe
 • oświetlenie awaryjne
 • oświetlenie ewakuacyjne
 • oświetlenie terenu
 • systemy załączania rezerwy SZR
 • remonty instalacji elektrycznych
 • konserwacja instalacji elektrycznych
 • zasilanie placu budowy
 • obsługa placu budowy
 • pomiary elektryczne
 • budowa tras kablowych
 • kompensacja mocy biernej